Novinky a oznamy
RÝCHLE OZNAMY
Telefón - Fax:
E-mail:
Webová stránka:
Korešpodenčná adresa:
Centrum voľného času
ulica P. O. Hviezdoslava 51
990 01 Veľký Krtíš
047 / 4831 471
riaditel@cvcvkrtis.edu.sk
www.cvcvkrtis.edu.sk
RÝCHLE OZNAMY
Back
Next

Členský poplatok, odovzdanie prihlášok
a poukazov v CVČ Veľký Krtíš
Členský poplatok na krúžky na šk. rok
2016 / 2017:

- 15 € na celý školský rok
( vrátane ZRPŠ )

- 0 € pre dieťa v hmotnej núdzi
( do 14.9. 2016 musí odovzdať v CVČ potvrdenie z UPaSV )

Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete na lepšie materiálne a technické vybavenie krúžku.Vzdelávacím poukazom môžete uhradiť aj členský poplatok. Začo Vám vopred veľmi Ďakujeme.

- Vzdelávací poukaz
treba odovzdať najneskôr do 26.9.2016 !

- Prihlášku na krúžky je potrebné odovzdať do 14.9.2016.

- Krúžky začínajú od 19.9.2016

                        Tešíme sa na vašu účasť.


Novinky a oznamy Propozície predmetových olympiád a súťaží
História CVČ Súčasnosť Výchovno-vzdelávacia správa Kontakt Dokumenty Projekty Sponzori Na stiahnutie Archív CVČ Veľký Krtíš
Pravidelná činnosť Príležitostná činnosť Letná činnosť Výsledky súťaží Prehľad krúžkov Fotogaléria
Darujte 2% z Vašej dane. Ďakujeme...